contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MolenHapert (2).jpg

Thuis

Nieuws

Bijeenkomst Platform informele zorg

Deelnemers aan Platform Informele Zorg worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 april 2018 van 19.30 tot 21.30 in Den Herd. Klik hier voor meer informatie.

Goed omgaan met dementerende

Voor vrijwilligers informele zorg vindt er op donderdag 29 maart de training ‘GOED omgaan met dementie’ plaats in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2 in Bladel. Klik hier voor meer informatie.

Bijeenkomst Valpreventie 

Woensdag 21 maart van 14.00 – 16.00 uur in gemeenschapshuis Den Aord te Casteren. Klik hier voor meer informatie.

WEEK VAN DEMENTIE 18 t/m 22 september 2017

Klik hier voor de flyer

NIEUWSBRIEF 11 DEMENTIENETWERK BLADEL

Klik hier voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dementienetwerk Bladel

Klik hier voor de nieuwsbrief

VOORLICHTING: 'LANGER THUIS WONEN EN DE ZORG IN NEDERLAND

Voor alle senioren uit de gemeente Bladel. Voor meer informatie en wijze van aanmelden, klik hier.

 

Veel interesse bijeenkomst Platform Informele Zorg Bladel

Klik hier om verder te lezen.

 

Start NAH lotgenotengroep bij Dienstencentrum DeGoeiPLak Bladel

Op vrijdagochtend 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur start de Zelfhulpgroep voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Klik hier om verder te lezen.

 

ervaring met her-indicatie wmo voorzieningen?

Meld het aan het POP

 

verslagen plat-form informele zorg

overzicht hulp door Zorgvrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers bieden ongeveer 80% van de hulp die mensen thuis krijgen. We noemen dit informele zorg. Achter informele zorg staan vaak vrijwilligersorganisaties. Niet iedereen kent deze organisaties. Zij staan vermeld in de sociale kaart zie: www.izbladel.nl Bent u op zoek naar hulp van vrijwilligers? Onderstaande loketten wijzen u de weg. U kunt met vragen over dementie ook de dementie ambassadeur in uw dorp aanspreken. dementie@bladel.nl  

 

 

GOW_Welzijnswerk.jpg

Bladel:
Informatiepunt Zorg en Welzijn op het Dienstencentrum, Kloostertuin 2, Bladel. Inloopspreekuur op maandag en vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur.
Tijdens kantooruren van 09.00 tot 16.00 uur tel. 0497-514746.
Dementie ambassadeur: Ilona van Bree: dementie@bladel.nl

Informatiepunt_zorg.jpg

Casteren:
Informatiepunt Zorg Casteren in Den Aord, Kerkstraat 33 Casteren. Tel. 06-3086541.
Inloopspreekuur op maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
Werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur zorginfo@denaord.nl
Dementie ambassadeur: Dré de Kort: tel. 06-51439422 

DeKloostertuin.jpg

Hapert:
Steunpunt Kloostertuin, Kerkstraat 21, Hapert. Tel. 0497-384174
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. info@kloostertuin-hapert.nl
Dementie ambassadeur: Marianne Castelijns: tel. 06-10846510

DenBogerd.jpg

Hoogeloon:
Steunpunt Den Bogerd, Den Bogerd 29, Hoogeloon. Tel. 0497-682631
Werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. steunpunthoogeloon@live.nl
Dementie ambassadeur: Ria van der Putten: tel. 0497-681984

BuurthulpNetersel.jpg

Netersel:
Buurthulp Netersel
Te bereiken op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Tel. 06-53473972
buurthulpnetersel@gmail.com (ook voor vragen over dementie)


Wilt u zelf vrijwilligerswerk gaan doen? Neem dan contact op met:

logo vrijwilligersbureau 8-2-18.jpg

Locatie: Werkplein, Markt 20, Bladel (ingang gemeentehuis)
Spreekuur: woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 0497-361797 (alleen tijdens spreekuren).
info@vrijwilligersbureaubladel.nl

 

Samen sterk

In het Platform Informele Zorg Bladel werken de vrijwilligersorganisaties van Bladel samen. Het doel is van elkaar te leren en elkaar sterker te maken. Door samen op te trekken verwachten we dat we sterker staan en beter gehoord worden. Het Platform wil ook de spreekbuis zijn voor de aangesloten organisaties richting gemeente en professionele zorg.