contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MolenHapert (2).jpg

Thuis

overzicht hulp door Zorgvrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers bieden ongeveer 80% van de hulp die mensen thuis krijgen. We noemen dit informele zorg. Achter informele zorg staan vaak vrijwilligersorganisaties. Niet iedereen kent deze organisaties. Zij staan vermeld in de sociale kaart zie: www.izbladel.nl Bent u op zoek naar hulp van vrijwilligers? Onderstaande loketten wijzen u de weg. U kunt met vragen over dementie ook de dementie ambassadeur in uw dorp aanspreken. dementie@bladel.nl   

logo met oneliner image001.png

Bladel:
Informatiepunt Zorg en Welzijn op het Dienstencentrum, Kloostertuin 2, Bladel. Inloopspreekuur op maandag en vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur.
Tijdens kantooruren van 09.00 tot 16.00 uur tel. 0497-514746.
Dementie ambassadeur: Ilona van Bree: dementie@bladel.nl

Informatiepunt_zorg.jpg

Casteren:
Informatiepunt Zorg Casteren in Den Aord, Kerkstraat 33 Casteren. Tel. 06-3086541.
Inloopspreekuur op maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
Werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur zorginfo@denaord.nl
Dementie ambassadeur: Dré de Kort: tel. 06-51439422 

DeKloostertuin.jpg

Hapert:
Steunpunt Kloostertuin, Kerkstraat 21, Hapert. Tel. 0497-384174
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. info@kloostertuin-hapert.nl
Dementie ambassadeur: Bets Hendriks: 06-47298072  j.hendriks232@chello.nl

DenBogerd.jpg

Hoogeloon:
Steunpunt Den Bogerd, Den Bogerd 29, Hoogeloon. Tel. 0497-682631
Werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. steunpunthoogeloon@live.nl
Dementie ambassadeur: Ria van der Putten: tel. 0497-681984

BuurthulpNetersel.jpg

Netersel:
Buurthulp Netersel
Te bereiken op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Tel. 06-53473972
buurthulpnetersel@gmail.com (ook voor vragen over dementie)


Wilt u zelf vrijwilligerswerk gaan doen? Neem dan contact op met:

logo vrijwilligersbureau 8-2-18.jpg

Locatie: Werkplein, Markt 20, Bladel (ingang gemeentehuis)
Spreekuur: woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur. Tel. 0497-361797 (alleen tijdens spreekuren).
info@vrijwilligersbureaubladel.nl

 

Samen sterk

In het Platform Informele Zorg Bladel werken de vrijwilligersorganisaties van Bladel samen. Het doel is van elkaar te leren en elkaar sterker te maken. Door samen op te trekken verwachten we dat we sterker staan en beter gehoord worden. Het Platform wil ook de spreekbuis zijn voor de aangesloten organisaties richting gemeente en professionele zorg.