contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Buurtzorg Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtzorg Bladel                                             

van Dissellaan 3a

5531 BP Bladel

06-13769675

bladel@buurtzorgnederland.com

www.buurtzorgnederland.com

 

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie met zelfsturende
teams bij u in de buurt. Wij bieden verzorging en verpleging thuis
en stellen u en uw omgeving centraal.
Buurtzorg begeleidt u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces.
Onze medewerksters onderzoeken samen met u en uw
omgeving wat er nodig is, rekening houdend met de toekomst.
Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw
behandelend (huis)arts.
Kiezen voor buurtzorg betekent:
* een persoonlijke begeleider
* zorg door hoog opgeleide medewerkers
* zorg toegespitst op uw persoonlijke situatie
* betere zorg tegen lagere kosten
* 24 uur direkt bereikbaar

 

alle inwoners van Bladel en Netersel, of cliënten van huisartsen te
Bladel

 

Verpleging, verzorging en begeleiding aan huis.
Voorlichting.

 

Aan huis of uw tijdelijke verblijfplaats.

 

Bladel en Netersel

 

Voor thuiszorg betaalt u altijd een eigen bijdrage, welke wordt
vastgesteld door het CAK.  Deze int de eigen bijdrage ook.
Voor info: www.hetcak.nl

 

permanent bereikbaar