contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ziekenbezoekgroep Netersel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie  

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenbezoekgroep Netersel                                          

p/a Fons van der Heijdenstraat 16

5534 AV Netersel

0497 682414

han@castelijns.net

 

Bezoeken, namens de parochie, van zieken en bejaarden (80+)
 

 

Zieken en bejaarden (80+) in Netersel.

 

Bezoeken, namens de parochie, van zieken en bejaarden (80+)

 

Bij mensen thuis.

 

Netersel

 

Geen

 

Han Castelijns
p/a Fons van der Heijdenstraat 16
5534 AV Netersel
0497 682414
han@castelijns.net