contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zelfhulpgroep Verslaving

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving
van de organisatie  


 

Doelgroep


 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten
 

Voor de dorp(en)
 

Eigen (financiële) bijdrage
 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website
 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfhulpgroep Verslaving

 

 

06-18596505

zelfhulpgroepverslaving@bladel.nl

 

 

Deze zelfhulpgroep heeft tot doel mensen met een verslaving bij elkaar te brengen. Door het delen van ervaringen en gedachten helpen ze elkaar.

Deze kosteloze manier van hulp is al sinds de jaren dertig een zeer effectieve manier gebleken om een kwalitatief beter leven te kunnen leiden.
Veel verslaafden zijn hersteld met behulp van zelfhulpgroepen (bekend als AA, NA etc.).

We werken op basis van het Twaalf Stappen Herstelprogramma.
 

In deze groep zijn mensen welkom met welke vorm van verslaving dan ook. Of het middel nu alcohol is, drugs, gokken, seks of gamen, dat maakt niets uit.
Het middel is slechts een symptoom van de ziekte die "Verslaving" heet.
 

Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Het bijwonen van een meeting is vaak een bron van inspiratie. Het behoren tot een steungroep geeft vaak een enorm gevoel van gemeenschap en aansluiting: wetende "je bent niet alleen". Veel verslaafden voelen zich geïsoleerd.
Het kunnen praten over de verslaving en vooral over "hoe te leven zonder middelen of dwangmatig gedrag" bevordert de geestelijke gezondheid in positieve zin.
 

Dienstencentrum "De Goei Plak", Kloostertuin 2, 5531 HC Bladel.
 

Voor gehele regio.
 

Er zijn geen kosten aan verbonden.
 

kan bij de bijeenkomst zelf, telefonisch of per mail.
Kloostertuin 2
5531 HC Bladel
06-18596505
zelfhulpgroepverslaving@bladel.nl

 

U kunt anoniem contact opnemen per telefoon.