contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Professionele organisaties

PROFESSIONELE ORGANISATIES WERKZAAM BINNEN DE GEMEENTE BLADEL

Begeleid Wonen Bladel

Woonbegeleiding voor psychisch/psychiatrisch ziektebeeld.

 

Buurtzorg Bladel

Verzorging en Verpleging thuis

 

Buurtzorg Bladel

Verzorging en verpleging thuis.

 

Buurtzorg Hapert

Verzorging en verpleging thuis.

 

Centrum voor jeugd en Gezin 

Hulp bij vragen over opvoeden en opgroeien. 

 

Lumens in de Buurt

Activiteiten, hulp en ondersteuning voor mensen met levensvragen. 

 

GGzE de Boei 

Voor mensen met mentale problemen, die willen deelnemen aan de maatschappij.

 

GGzE Promenzo

Voor mensen met problemen die willen deelnemen aan de maatschappij.

 

GOW Welzijnswerk

Diensten voor kwetsbare mensen, die thuis wonen.

 

Infopunt Laaggeletterdheid

Informatiepunt voor iedereen met vragen over laaggeletterdheid.

 

ISD de Kempen

Sociale dienst van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

 

 

 

 

 

 

Jeugd-Punt

Jongerenopbouwwerk (10-16 en 16- 20 jaar).

 

Lunet zorg

Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

 

MEE Zuidoost Brabant

Ondersteuning van mensen met een beperking en hun netwerk.

 

Novadic-Kentron 

Netwerk voor verslavingszorg.

 

RSZK

Negen verpleeg- en verzorgingshuizen en een zorgboerderij. Voor zorg op maat.

 

Stagemakelaar/vrijwilligers-ondersteuner

Zorgt voor voldoende maatschappelijke stageplaatsen (MaS) voor het VO.

 

Stichting Leergeld

Voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.

 

Wegwijs in Mantelzorg/ mantelzorgmakelaar

Neemt regeltaken over om mantelzorgers te ontlasten.

 

Zorgloket Bladel - Hapert - Hoogeloon

Voor alle vragen over en aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning.

 

ZuidZorg

Thuiszorgorganisatie, Jeugdgezondheidszorg, Punt Extra, Vrienden van de Thuiszorg.