contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties werkzaam binnen de Gemeente Bladel

Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant


 

Autisme Informatie Centrum (AIC) De Kempen

 

Buurthulp Netersel

 

Dagbesteding DeGoeiPLak

 

Dagbesteding De Goei Koamer

 

Dementie ambassadeurs in de gemeente Bladel

Eyes Wide Open Hoogeloon (EWO)

 

Informatiepunt Zorg Casteren
 

 

Informatiepunt Zorg en Welzijn Bladel


 

Jonge Mantelzorgers


 

Stichting Kempisch Inloophuis

 

 

Iristrefpunt, ontmoetingsgroep Blinden en Slechtzienden


 

Seniorenvereniging Bladel

 

KBO (Katholieke Bond Voor Ouderen) Casteren

 

KBO (Katholieke Bond Voor Ouderen) Hoogeloon

 

KBO (Katholieke Bond Voor Ouderen) Hapert

 

KBO (Katholieke Bond Voor Ouderen) Netersel

 

Kookgroep Aordètig Eten Casteren   


 

Moedige Moeders


 

Samenspraak de Zaligheden"Saome Sterk" N.A.H. zelfhulpgroep

 

Stichting Cluster Senioren Bladel

 

Project Thuisadministratie / GOW Welzijnswerk


 

ReumaPatiëntenVereniging (RPV) de Kempen e.o.

 

Revalidatie Zwem- en Sportvereniging De Dobbers

 

RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus

 

Rode kruis de Zaligheden

Sensoor de Landelijke Luisterlijn

 

Stichting Blaaldu'6


 

Stichting de Hoeksteen   

 

Steunpunt de Kloostertuin Hapert 

 

Stichting het Kompas

 

Stichting Leergeld

 

Stichting Parkinson De Kempen

 

Stichting Platform Gehandicapten Bladel


 

Stichting Steunpunt Den Bogerd


 

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel  


 

Stichting Voedselbank Bladel

 

Vrijwillige Thuiszorg de Kempen en Waalre

 

Werkgroep ZiekenbezoekgroepParochie Hapert

 

Wijkleerbedrijf LOKAAL+
 

Zelfhulpgroep Verslaving

 

Ziekenbezoekgroep Casteren

 

Ziekenbezoekgroep Netersel


 

Zonnebloem afdeling Bladel

 


Zorgcoöperatie Hoogeloon 


 

MEE Zuidoost Brabant

Voorlichting voor en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

 

Inloopochtenden, lotgenotencontactavonden en thema-avonden.

 

Praktische hulp, advies en informatie voor alle inwoners van Netersel.

 

Activiteiten (en gezelschap) voor kwetsbare ouderen in Bladel.

 

Huiskamer voor kwetsbare ouderen uit het dorp Casteren.

 

Voor mensen die te maken hebben met dementie.

 

Jeugdigen en ouders informeren over gevaren van alcohol en drugs.

Zorgt voor signalering, assistentie, informatie en ondersteuning op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen in Casteren.

 

Informatievoorziening voor mogelijkheden voor ondersteuning en hulp en kwetsbare burgers en hun mantelzorgers uit Bladel

 

Voor jonge mantelzorgers tot 24 jaar.
 

 

Signalering,  assistentie en ondersteuning bij vragen om hulp. 

Voor mensen die met kanker te maken hebben.

 

Voor mensen met een visuele handicap die beperkt zijn in hun sociale activiteiten.

 

Belangenbehartiging van 50-plussers in Bladel.

 

Belangenbehartiging van 50-plussers in Casteren.

 

Belangenbehartiging van 50-plussers in Hoogeloon.

 

Belangenbehartiging van 50-plussers in Hapert.

 

Belangenbehartiging van 50-plussers in Netersel.

 

Kookgroep van vrijwilligers die koken voor alleenstaanden en ouderen.

 

Zelfhulpgroep voor iedereen die te maken heeft met een aan drugs en/of alcohol verslaafd kind.

 

Vrijwilligers helpen anderstaligen beter Nederlands te spreken, lezen en schrijven.


Voor mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel).

 

Belangenbehartiging voor senioren in de gemeente Bladel

 

Voor mensen die hun administratie en/of geldzaken slecht op ordehouden.

 

Informatie en belangenbehartiging voor mensen met reuma.

 

Deskundige begeleiding bij zwemmen en sporten.

 

Nabestaandenzorg.

 

Voor mensen die hulp/begeleiding willen of nodig hebben.

 

Voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek.

Activiteiten organiseren en/of wensen realiseren voor mensen uit gemeente Bladel die ongeneeslijk ziek zijn

 

Vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Ondersteuning van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

 

Advies, ontwikkeling en begeleiding van mensen zonder betaald werk.

 

Voor gezinnen met kinderen die moeilijk rond kunnen komen.

 

Welzijnsbevordering voor Parkinsonpatiënten en hun omgeving.

 

Bevordering van de integratie in de samenleving van mensen met een handicap.

 

Voor 55-plussers en mensen die geen deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.

 

Ondersteuning en begeleiding van allochtonen, vluchtelingen, nieuwkomers.

 

Voor huishoudens die onder het bestaansminimum moeten leven. 

 

Ter ontlasting van mantelzorgers.

 

Vrijwilligers bezoeken mensen die ziek zijn en ouderen in Hapert.

 


 

Voor mensen met een verslaving.

 

Vrijwilligers bezoeken mensen die ziek zijn en ouderen in Casteren.

 

Vrijwilligers bezoeken, namens de parochie, zieken en bejaarden (80+).

 

Verhelpen van sociale eenzaamheid van lichamelijk gehandicapten of langdurig zieken.

 

Helpt de mensen uit Hoogeloon zolang als mogelijk in Hoogeloon te laten wonen. 

 

Verhelpen van sociale eenzaamheid.