contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Parkinson De Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 


Locaties van de activiteiten


Voor de dorp(en)


Eigen (financiële) bijdrage


Aanmelden bij (vertegenwoordiger van de organisatie)
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Parkinson De Kempen                                         

Schoolstraat 10

5541 EG Reusel

0497 641856

parkinsondekempen@outlook.nl

www.parkinsondekempen.nl

 

De Stichting stelt zich ten doel om het welzijn en de zelfredzaamheid van parkinsonpatiënten en hun partners, familieleden, mantelzorgers en overige betrokkenen te bevorderen. Tevens wil de Stichting parkinsonpatiënten met elkaar in contact brengen, het zgn. lotgenotencontact. 

 

Parkinsonpatiënten, hun partners, familieleden, mantelzorgers en overige betrokkenen. 


Er worden 4 tot 6 keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij allerlei parkinson gerelateerde onderwerpen aan bod komen; van zware onderwerpen (b.v. levenstestament) tot lichtere onderwerpen (b.v. Ronnie Gardiner Methode). Ook organiseert de Stichting eenmaal per jaar een ontspanningsdag voor parkinsonpatiënten. 


D'n Aachterum, Korenbocht 50, 5041 BZ Reusel


Alle dorpen in De Kempen


De bijeenkomsten zijn gratis.


Ine Maas, secretaris
Het Hazenveld 4
5094 EM Lage Mierde
06-10251774
parkinsondekempen@outlook.nl
www.parkinsondekempen.nl