contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Cluster Senioren Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Cluster Senioren Bladel

Lange Schoor 1

5527 GL Hapert

0497-384363

aldavanhout@gmail.com

www.clusterseniorenbladel.nl

 

De Stichting Cluster Senioren Bladel stelt zich ten doel de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn te bevorderen van de senioren in de gemeente Bladel.

 

De Stichting is werkzaam binnen de grenzen van de gemeente Bladel en omvat de dorpskernen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel.

 

Belangenbehartiging

 

De vergaderingen worden jaarlijks afwisselend gehouden in de gemeenschapshuizen van Netersel en Casteren. Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel.

 

Geen

 

Alda van Hout-Ariës
Lange Schoor 1
5527 GL Hapert
0497-384363
aldavanhout@gmail.com

 

Uitsluitend op afspraak.