contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Blaaldu'6

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Voor de dorp(en)Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail


Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Blaaldu'6

 

 

06 44723445

blaaldu6@gmail.com

-

 

Stichting Blaaldu'6 organiseert activiteiten en/of realiseert wensen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 

 

Alle ongeneeslijk zieke inwoners van de gemeente Bladel.

 

Geld inzamelen om activiteiten te organiseren en/of wensen te realiseren voor inwoners van de gemeente Bladel die lijden aan een ongeneeslijke ziekte.

 

Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel.


06 44723445
blaaldu6@gmail.com


Klik hier