contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Bladel.png

Sociale kaart

Voor u ligt de sociale kaart van professionele organisaties die zich inzetten voor kwetsbare burgers in Bladel. Deze is ontwikkeld voor de vrijwilligersorganisaties van het Platform Informele Zorg Bladel. De sociale kaart laat zien welke professionele organisaties actief zijn in de gemeente Bladel, welke diensten zij bieden en aan wie. Ook laat de kaart zien wat iedere organisatie kan betekenen voor de vrijwilligersorganisaties in Bladel.

Hiervan wordt een globale opsomming gegeven, echter bijna alle organisaties bieden maatwerk. Dit betekent dat vrijwilligers(organisaties) met specifieke vragen om advies, voorlichting of ondersteuning, bij de contactpersonen van deze organisaties terecht kunnen.

De sociale kaart is beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.Wilt u wijzigingen betreffende uw organisatie doorgeven? Dan kunt u terecht bij: 

De sociale kaart is ontwikkeld voor het Platform Informele Zorg Bladel. De sociale kaart laat zien welke zorg- en welzijnsorganisaties actief zijn in de gemeente Bladel, welke diensten zij bieden en aan wie. 

Ook laat de kaart zien wat iedere organisatie kan betekenen voor de vrijwilligersorganisaties in Bladel.

Wilt u wijzigingen betreffende uw organisatie doorgeven? Dan kunt u terecht bij: 

Ivonne Megens

Wél!zijn de Kempen 
T: 0497 514746
imegens@welzijndekempen.nl

Marjo Leijten

Gemeente Bladel 
T: 0497 361636
m.leijten@bladel.nl