contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sensoor de Landelijke Luisterlijn

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail/chatten via website

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

Doelgroep

Activiteit(en)

Locaties van de activiteiten

Voor de dorp(en)

Eigen (financiële) bijdrage

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website


Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensoor de Landelijke Luisterlijn

Eindhoven

040-212 55 66

www.sensoor.nl

www.sensoor.nl

Sensoor streeft naar een samenleving waarin écht luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek.

Bellen: 24 uur per dag / 7 dagen per week
Chatten: dagelijks: van 10.00 - 22.15 uur

Eindhoven (plus nog 24 andere Sensoor-locaties in Nederland)

Iedereen in Nederland

Lokale telefoonkosten of bij gebruik 0900-0767 5 ct/minuut




040-212 55 66 (lokale gesprekskosten) of 0900-0767 (5ct/minuut)
via de website: www.sensoor.nl
www.sensoor.nl