contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

"Saome Sterk" N.A.H. zelfhulpgroep

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving
van de organisatie 
 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
t.a.v.

Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website
 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Saome Sterk" N.A.H. zelfhulpgroep

Kloostertuin 2

5531 HC Bladel

0497-514746

info@gowwelzijnswerk.nl

 

 

Besloten bijeenkomst voor lotgenoten met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel). Bijeenkomst is 1x per 2 weken. (vooraf aanmelden).
 

Mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel).

 

Start met koffie/thee, praatuurtje over wel en wee (lotgenoten hebben aan een half woord genoeg). Na de pauze een gastspreker of een activiteit.

 

Dienstencentrum "De Goei Plak", Kloostertuin 2, 5531 HC Bladel.

 

Alle dorpen van de gemeente Bladel (Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel).

 

€ 0,50 per bijeenkomst ten behoeve van onbeperkt koffie en thee.

 

N.A.H. zelfhulpgroep
Esther de Raad
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@gowwelzijnswerk.nl
www.gowwelzijnswerk.nl
 

Na aanmelding volgt er een gesprek.