contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

patricia

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

 

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

Doelgroep


 

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers
 

 

Aanmelden bij
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGzE Promenzo (De Boei)  

Boschdijk 730

5624 CL Eindhoven, Postbus 909,

intern postvaknummer BD 7301, 5600 AX Eindhoven

06-20967903 (Erwin Roefs manager Promenzo)

ECM.Roefs@idiomes.nl

www.ggze.nl

 

GGzE Promenzo biedt de volgende dienstverlening:
•begeleiding bij en naar werk en opleiding: trajectbegeleiding, IPS,
  begeleid leren en vrijwilligerszaken
•leer/werktrajecten: Schildersbus, Klussenbus, Groenbus, BICT, Grand
  Café Het Ketelhuis en de Runbus
•contactbegeleiding, voorheen De Boei Contact

 

Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met psychiatrische- of
psychische- en/of psychosociale problemen bij het zoeken en vinden
naar passende mogelijkheden om hun deelname aan de
maatschappij in werk en onderwijs, te vergroten en te behouden.

 

Promenzo begeleidt mensen zodat ze actiever kunnen deelnemen
aan de samenleving, in werkrelaties en sociale contacten. Dit gebeurt
door het aanbieden van dienstverlening op het gebied van sociale
activering, re-integratie naar scholing en werk, trainingen en bege- 
leiding bij behoud van werk en opleiding. De persoon voor wie u
deze ondersteuning in wilt schakelen, is mogelijk al cliënt van GGzE.
Maar dit hoeft niet het geval te zijn.
Promenzo trekt samen op met behandelaars van GGzE, met elk hun
eigen expertise, waardoor de betrouwbaarheid en slaagkans van
trajecten groot zijn voor opdrachtgevers en cliënten.
De lijnen voor overleg en samenwerking tussen GGzE-behandelaars,
cliënten, verwijzers, werkgevers en de trajectbegeleider van
Promenzo zijn kort. Ieder traject wordt op maat gemaakt.

 

Eindhoven de Kempen

 

Binnen regio Eindhoven en De Kempen

 

Verschillende opdrachtgevers kunnen mensen naar Promenzo
verwijzen. Bijvoorbeeld: een behandelaar van GGzE, UWV, re-
integratiebureaus, gemeenten uit de regio, werkgevers en
personen zelf op basis van een Individuele Re-integratie
Overeenkomst (IRO) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Op basis
van welke verwijzing u heeft, wordt bekeken welke vorm van
financiering u nodig heeft.

 

Promenzo is deskundig op het gebied van psychiatrische
problematiek en arbeidsvraagstukken in brede zin. Onze
medewerkers hebben hierin ruime ervaring en affiniteit met
het begeleiden en trainen van cliënten. Het team bestaat uit
trajectbegeleiders, een psycholoog, trainers, een arbeidsdeskundige,
een rehabilitatiedeskundige en (erkende) jobcoaches.
Er is kennis van en ervaring met arbeidsgerelateerde psychische,
psychiatrische problematiek en re-integratiemethodieken. Bovendien
hebben we korte lijnen met andere instellingen inde regio en zijn we
goed op de hoogte welke hulp en dienstverlening daar wordt
gegeven.

 

Dhr. Hans Marechal, centrummanager GGzE Promenzo
06-22909750
gja.marechal@ggze.nl