contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Onafhankelijk clientondersteuner Mariette van de Ven

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij (vertegenwoordiger van de organisatie)

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onafhankelijk cliëntondersteuner Mariëtte van de Ven                                             

Molenstraat 9

5527 GA Hapert

06-18635482

mariette@onafhankelijkeclientondersteuner.nl

www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl

 

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) geeft u de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner naast u te hebben die samen met u kijkt naar uw belangen en wensen bij het organiseren van de zorg.
De cliëntondersteuners hebben geen organisatiebelang en kunnen daardoor onafhankelijk opereren! Zij zijn zelfstandig werkende cliëntondersteuners die niet verbonden zijn aan een instelling. Zij kunnen met uw belang voorop op zoek naar passende zorg.

 

Iedereen met een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie.

 

Cliëntondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ
  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende WLZ-zorgaanbieder en passende WLZ zorg
  • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
  • Ondersteuning bij herindicatie

 

In overleg.

 

Hele regio.

 

Geen.

 

Zie boven.
 

 

Informeer gerust!