contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Moedige Moeders

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 Doelgroep

 

Activiteit(en)


 Locaties van de activiteiten


 Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moedige Moeders

Blokstraat 17

5571 PR Bergeijk

06-44 62 54 41

moedigemoedersdekempen@hotmail.com

 

 

Zelfhulpgroep voor iedereen die met een kind zit dat verslaafd is geraakt aan de drugs en/of alcohol. Opgericht in Volendam in 2004 en sinds 2013 ook actief in Bergeijk.
Opgericht in Bergeijk door Kitty Luijten, ervaringsdeskundige. Inmiddels werken de Moedige Moeders in Bergeijk samen met huisartsen en Lumens Zorg en alle afkickcentrums in Nederland en daarbuiten. Ook verzorgen zij spreekbeurten bij ouderavonden op scholen en bij sportcentra om het taboe over drugs te doorbreken en het probleem bespreekbaar te maken.
Wij willen het normaliseren van het gebruik van alcohol en drugs aan de kaak stellen en zo iets doen aan de ellende die het gebruik van teveel drugs en alcohol met zich mee brengt.
 

Alle ouders en naasten van een kind dat verslaafd is geraakt aan de drugs en/of alcohol.Bieden van een veilige plek waar we anderen kunnen ontmoeten, die met dezelfde problematiek binnen hun gezin zitten.
Elkaar bijstaan met raad en daad en uitwisselen van zeer praktische tips waar je mee verder kan.
Houden van spreekbeurten over het drugs en alcohol gebruik onder onze jongeren, om zo het taboe erover te doorbreken.
Het geven van huisbezoeken bij ouders die dat op prijs stellen.
Samenwerken met gemeenten in de Kempen om preventief iets te doen aan de drugs die onze mooie Kempen lijken te overspoelen.
Meewerken aan info-avonden over alcohol en drugs.
Telefonisch bereikbaar zijn voor iedereen die hiermee problemen ervaart binnen hun gezin en een luisterend oor bieden.Op elke laatste dinsdag van de maand bijeenkomst in het Thomas van Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52, in Bergeijk, voor iedereen die met deze problematiek zit of meer info wil. Start om 20.00 - 22.00 uur.
Moedige Moeders houdt daarbij ook op verschillende plaatsen in de Kempen spreekbeurten.Alle dorpen in de Kempen.

 

Geen, alles is gratis.
 

 

Blokstraat 17
5571 PR Bergeijk
06-44 62 54 41
moedigemoedersdekempen@hotmail.com