contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jonge Mantelzorgers

Naam organisatie

Secretariaat

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website
Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 
 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail
website

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge Mantelzorgers

Wél!zijndeKempen

Eikenburg 2

5521 HZ Eersel

0497-514746

info@welzijndekempen.nl

www.welzijndekempen.nl
Welzijnsorganisatie
 

 

Jonge Mantelzorgers
Dit zijn jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een familielid (bijvoorbeeld moeder, broer of oma) die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft.

Er kan sprake zijn van een lichamelijke/psychische ziekte, een lichamelijke handicap, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid. Jonge Mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische of emotionele steun te geven, maken zich vaak zorgen over de zorgsituatie en komen daardoor zelf aandacht en zorg te kort.
 

Maandelijkse activiteiten, waarbij ontspanning en lotgenotencontact centraal staat.
 

In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Waalre organiseert Wél!zijndeKempen maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop.
Het is voornamelijk bedoeld om een ontspannen avond te bieden, naast de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen.
 

Alle dorpen in de gemeente Bladel.

 

Gratis.

 

Dianne Coolen - Van Gisbergen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl