contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kalender / Activiteiten

Back to All Events

Informatie avond AIC op 17 september


AIC De Kempen locatie Bladel organiseert op woensdag 17 september een thema avond voor mensen met een diagnose maar ook voor, partners van, ouders van, familie, buren en/of andere die te maken hebben met of interesse hebben in autisme spectrum stoornis.

Wilt U er bij zijn ?

Aanmelden kan tot 17 september. Meer informatie klik dan hier.