contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kalender / Activiteiten

Back to All Events

POP Bladel vergadering op maandag 12 juli


  • 15 Rondweg Bladel, NB, 5531 AJ Nederland (map)

Het Platform Ondersteuning en Participatie (POP-Bladel) fungeert als het 
hoogste en belangrijkste formele adviesorgaan voor het College van B & W van de gemeente Bladel, "wat betreft de vormgeving, het monitoren en 
evalueren van het gemeentelijke Wmo beleid" houdt op maandag 14 juli haar volgende vergadering. Voor de agenda en verslagen van voorgaande vergaderingen kijk op de website: http://www.pop-bladel.nl

Earlier Event: July 10
Bijeenkomst Platform Informele Zorg
Later Event: August 6
vergadering POP Bladel