contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Informatiepunt Zorg en Welzijn Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Opmerkingen

Informatiepunt Zorg en Welzijn Bladel                                             

Kloostertuin 2

5531 HC Bladel

0497-721621/721622 (tijdens het inloopspreekuur)

0497-514746 (tijdens werkdagen van 9.00 - 15.00 uur)

infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl

 

 

Bijdragen aan de leefbaarheid van Bladel middels informatievoorziening aangaande mogelijkheden voor ondersteuning en hulp aan kwetsbare burgers en hun mantelzorgers.

 

De activiteiten richten zich op alle burgers met een hulpvraag.

 

Medewerkers van het Informatiepunt staan u graag te woord en helpen u als u op zoek bent naar informatie, vragen heeft over hulpmogelijkheden of behoefte heeft aan een luisterend oor.

Zij hebben speciale aandacht voor mantelzorgers.

 

Inloopspreekuur op maandag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in Dienstencentrum DeGoeiPlak op bovenstaand adres.

 

Bladel (en eventueel andere dorpen van de gemeente Bladel).

 

Geen.

 

Loop gerust eens binnen!