contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eyes Wide Open Hoogeloon (EWO)

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bijE-mail
Website

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyes Wide Open Hoogeloon (EWO)                                      

Hoogeloon

w.laat3@chello.nl

www.eyeswideopenhoogeloon.nl

 

Jeugdigen en ouders informeren over de gevaren van alcohol en drugs.
Door interactieve bijeenkomsten te organiseren en alle bijbehorende onderwerpen aan de orde te laten komen.
Wordt gedaan door vrijwilliger met ondersteunende subsidie van de gemeente Bladel en sponsoring.

Samenwerking met: Novadic/Kentron, Wél! Welzijnswerk, Moedige Moeders, Yes We Can Clinics, gemeenten, scholen enz.

Jongeren met hun ouders, andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Preventie en voorlichting.
Tevens vraagbaak.


Divers.
Bijeenkomsten worden bekend gemaakt in de huis-aan-huisbladen.

Geen. Gratis deelname aan info-avonden.

Iedereen is welkom op de bijeenkomsten.
Men kan ook voor vragen terecht bij de organisatie:

t.a.v. Wim de Laat
w.laat3@chello.nl
www.eyeswideopenhoogeloon.nl