contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dementie ambassadeurs in de gemeente Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 


 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)


 

 


 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementie ambassadeurs in de gemeente Bladel

Markt 21

5531 BC Bladel 

0497-361636

dementie@bladel.nl

www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten

 

Gezien de blijvende toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel, verwacht men dat het aantal thuiswonende mensen met dementie nog verder zal stijgen.

De gemeente Bladel wil samen met organisaties, Alzheimerafdelingen en vrijwilligers dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving. Bladel was in 2012 één van de eerste Brabantse gemeenten die een Intentieverklaring 'Dementievriendelijke gemeente' heeft getekend. 

 

Voor mensen die te maken hebben met dementie. Dit kunnen mensen met (beginnende) dementie zelf zijn, hun mantelzorgers, familie of vrienden.

 

Om de dementievriendelijke beweging binnen de gemeente Bladel verder uit te breiden en te waarborgen voor de toekomst, is er gekozen voor meerdere dementie ambassadeurs die per dorpskern op een laagdrempelige manier fungeren als aanspreekpunt voor bovenstaande doelgroep.

De dementie ambassadeur is een onafhankelijk persoon. Hij/zij is op de hoogte van de vrijwillige en de professionele dienstverlening.
Hij/zij kan informatie en advies geven over (omgaan met) dementie en welke hulp- en zorgvoorzieningen er op het informele (vrijwilligers- en organisaties) en het formele (professionele) vlak mogelijk zijn. 

U kunt voor contact bellen of mailen maar spreek de dementie ambassadeur in uw dorp ook gerust aan!

 

Elk dorp heeft zijn eigen dementie ambassadeur:
Bladel:                 Ilona van Bree: dementie@bladel.nl
Casteren:            Dré de Kort: tel. 06-51439422
Hapert:                 Bets Hendriks: tel. 06-47298072: j.hendriks232@chello.nl
Hoogeloon:        Ria van der Putten: tel. 0497-681984
Netersel:              buurthulpnetersel@gmail.com

Alle 5 dorpen van de gemeente Bladel

 

Geen.

 

Vertegenwoordiger van de organisatie
Zie bovenstaande gegevens of bij bovengenoemde dementie ambassadeur in uw dorp.