contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cursusaanbod

Back to All Events

Nieuw aanbod workshops van MEE


Jaarlijks biedt MEE Zuidoost Brabant haar vrijwilligers en stagiaires een tiental interessante en verrijkende workshops aan. Het programma is zo opgezet dat het enerzijds deskundigheid bevordert en anderzijds een gelegenheid is om andere vrijwilligers te ontmoeten.

Via de link hieronder vindt u het nieuwe programma van 2015.

Ook kunt u zich inschrijven voor de workshop(s) van uw interesse

http://www.meezuidoostbrabant.nl/vrijwilligers/begeleiding-en-scholing