contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cursusaanbod

Back to All Events

Informatie over gebarentaal - 14 oktober 2014 ( Mee, Waalre)


Klappende handen, wiegende armen en knipperde ogen. Wat kun je allemaal zeggen zonder woorden, maar mét je handen, je houding en je mimiek?
Nederlandse taal met gebaren ondersteunen. De taal wordt vaak begrijpelijker. Het inzetten van gebaren heeft een toegevoegde waarde ook voor mensen met een verstandelijke of andere beperkingen.  

Dinsdag 14 oktober 2014
Workshop:        Informatie over gebarentaal
Docent:            Cindy Wouters van Kentalis.
Locatie:            MEE Zuidoost Brabant, Laan van Diepenvoorde 37-43 te Waalre
Tijd:                   19.30-21.30 uur.

Aanmelden / informatie: 040-214 04 04, info@meezuidoostbrabant.nl