contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cursusaanbod

Back to All Events

Informatie over Epilepsie 8 september 2014 ( MEE, Waalre)


Wat gebeurt er met iemand die een epileptische aanval heeft? Welke soorten aanvallen zijn er? Hoe dien je te reageren als iemand in je omgeving een epileptische aanval krijgt; wat kun je wel doen (eerste hulp) en wat moet je vooral niet doen?
Aan de hand van een presentatie met praktijkvoorbeelden en videobeelden worden in deze workshop bovenstaande vragen beantwoord.
 

Maandag       8 september 2014
Workshop:    Informatie over Epilepsie
Docent:        Verpleegkundige Kempenhaeghe: Frans Palmen
Locatie:        MEE Zuidoost Brabant, Laan van Diepenvoorde 37-43 te Waalre
Tijd:              19.30-21.30 uur.

Aanmelden / informatie: 040-214 04 04, info@meezuidoostbrabant.nl