contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Workshop Signaleren voor vrijwilliger

Cursusaanbod

Back to All Events

Workshop Signaleren voor vrijwilliger

Voor diverse groepen vrijwilligers heeft GOW Welzijnswerk de workshop ‘Signaleren voor vrijwilligers’ ontwikkeld. Signaleren houdt in dat men iets doet met wat opvalt bij contact met kwetsbare mensen. Signalen zijn niet-pluis gevoelens die lang niet altijd duidelijk zijn te omschrijven. Het is belangrijk dat men iets doet met deze signalen en weet waar men terecht kan. Deze 3-urige workshop is opgezet: om uit te leggen wat signaleren inhoudt, wat er allemaal aan bod kan komen, wat men kan doen met signalen en waar men terecht kan. De eerste workshops hebben al plaatsgevonden en de deelnemers waren zeer enthousiast! Wilt u als (vrijwilligers)organisatie meer weten over deze workshop en eventueel de workshop ook aanbieden of volgen? Neem dan contact op met het GOW Welzijnswerk. Tel. 0497-514746, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00