contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Buurthulp Netersel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail


Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurthulp Netersel

De Hoeve 2

5534 AD Netersel

06 53473972 werkdagen van 13.00 - 17.00

buurthulpnetersel@gmail.com

-

 

Buurthulp Netersel is een werkgroep die valt onder de dorpsraad.
Zij informeren, signaleren, verwijzen en daar waar nodig helpen zij.

 

Alle inwoners van Netersel.

 

1. Burenhulp: vraag en aanbod bij elkaar brengen en burenhulp
mogelijk maken voor alle inwoners
2. Welzijn: activeren en ondersteunen van welzijn in het dorp
3. Informatie en advies: Buurthulp Netersel is te benaderen voor
informatie, advies of administratieve ondersteuning.
4. Wonen: bespreekbaar maken op welke manier u zo lang
mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. Denk aan aanpassingen
en tuinonderhoud.
5. Jongeren en kinderen: Waar loopt u tegen aan? Specifieke
aandacht voor een veilige omgeving rond uw kind
6. Diensten: is er behoefte aan het opzetten van een
vrijwilligersdienst? U kunt hierbij denken aan vervoersdienst,
boodschappendienst.

 

Bij mensen thuis en diverse locaties afhankelijk van de activiteit.

 

Netersel.

 

Geen contributie,  afhankelijk van de activiteit betaalt men een
eigen bijdrage.

 

Buurthulp Netersel
De Hoeve 2
5534 AD Netersel
06 53473972 werkdagen van 13.00 - 17.00
buurthulpnetersel@gmail.com


Klik hier