contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Werkgroep Ziekenbezoekgroep Parochie Hapert

  • Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Ziekenbezoekgroep Parochie Hapert

Kerkstraat 1

5527 EE Hapert

0497 360336

kantoor@petruspaulus.nl

 

Er zijn ± 10 mensen (dames en heren)  lid vanwerkgroep.
Ieder doet het bezoekwerk op eigen merites.
Er ligt geen verplichting op. (de groep veroudert sterk)

 

Mensen die ziek zijn en ouderen.

 

De ziekenbezoekgroep brengt bezoek bij mensen en ouderen thuis.
Incidenteelleverende vrijwilligers naast het brengen van
bezoek een kleine dienst zoals een boodschapje.
1x per jaar organiseert de werkgroep een ontmoetingsochtend
voor de gasten en bewoners van ons dorp in het kader
van de Nationale Ziekendag.

 

Bij mensen thuis.

 

Hapert

 

Geen

 

Ria Josso                                    Bertien Huijbregts   
Neptunus 1                                Venus 23
5527 CC Hapert                        5527 CN Hapert
0497 386449                              0497 303049
leo.josso@gmail.com            Bertien48@hotmail.com