contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Steunpunt de Kloostertuin Hapert

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunpunt de Kloostertuin Hapert                                      

Penningmeester: Vestdijk 3

5527 BEHapert

0497-383460

h.fleerakkers@icloud.com

www.kbohapert.nl

 

Alle ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zo lang
mogelijk in eigen dorp laten wonen met behoud van kwaliteit
van leven en goede zorg.
De Kloostertuin werkt nauw samen met KBO Hapert.

 

Ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke
beperking. Het Zorgloket is er voor alle mensen met een zorgvraag.

 

Omschrijving vanactiviteit(en) of dienst(en):
Hulp: sociale ontmoeting, ouderenadviseurs,
ouderenvervoer, eenzaamheid bezoek, bezoekgroep lief en leed,
mogelijkheid tot bijwonen eucharistieviering, Mariagebedsgroep, klussendienst en stafeprojecten.
Zorgloket Hapert: advies en informatie voor alle mensen met
een zorgvraag.
Respijtzorg: ondersteuning mantelzorgers en ouderen met als
doel zolang mogelijk zelfredzaamheid en zelfstandig wonen
Scholing en vorming: lezingen en trainingen
Recreatief: biljarten, rikken 

 

De Kloostertuin Hapert 0497-384174       
Kerkstraat 21      
Gemeenschapshuis Den Tref (Hapert)                    
Bij mensen thuis

 

Hapert.

 

Activiteiten worden door de deelnemers zelf betaald

 

A.P.W.M. Poppeliers
Bernhardstraat2A
5527 AZHapert
0497 381244
a.poppeliers@upcmail.nl

 

Het Zorgloket Hapert is gevestigd in Steunpunt de Kloostertuin
Geopend: maandag- en donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
Tel. 040 8806306.
Vervoer naar de zorgboerderij wordt verzorgd door de chauffeurs
van KBO en Steunpunt.