contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Signalering eenzaamheid KBO Hapert

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalering eenzaamheid KBO Hapert                       

Lange Schoor 1

5527 GL Hapert

0497 384363

aldavanhout@gmail.com

 

Signaleren van eenzaamheid en proberen daar een oplossing
voor te vinden door, onder andere het brengen van huisbezoeken
en er achter proberen te komen waarom men zich zo eenzaam
voelt.

 

Alle burgers van Hapert

 

Het Meldpunt Signalering Eenzaamheid is een meldpunt waarbij iedereen kan melden dat iemand zich eenzaam voelt, of dat hiervan een vermoeden is.
De contactpersoon van het meldpunt schakelt vervolgens
een vrijwilliger uit zijn/haar eigen netwerk in. 
Deze bezoekt de betreffende persoon om samen te bekijken
hoe zij/hij het beste geholpen kan worden.
Mensen die zich eenzaam voelen kunnen zich ook rechtstreeks
melden.


Stichting Steunpunt De Kloostertuin en bij mensen thuis.

 

Hapert

 

Geen

 

Alda van Hout
Lange Schoor 1
5527GL Hapert
0497 384363
aldavanhout@gmail.com