contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KBO (Katholieke Bond Voor Ouderen) afdeling Hapert

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie     
 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)


 


 

Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage


 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afdeling Hapert       

Secretariaat: Vestdijk 3

5527 BE Hapert 

0497 383460

h.fleerakkers@icloud.com

www.kbohapert.nl

 

Advisering, bemiddeling en daadwerkelijke hulp bij
belangenbehartiging, zorg en welzijn.
De Kloostertuin werkt nauw samen met de KBO Hapert

 

Belangenbehartiging van alle 50+ers in de breedste
zin van het woord.

 

Omschrijving van de activiteiten en diensten:
Dagopvang, sociale ontmoeting, zangkoor, multimedia,
computerlessen, ouderenadviseur, boodschappendienst,
eenzaamheid bezoek, ziekengroep, bijbelgespreksgroep,
klussendienst, invullen belastingformulieren, natuurwandelingen
jeu de boules, zwemmen
Respijtzorg: ondersteuning mantelzorgers en ouderen met als
doel zo lang mogelijk redzaamheid en zelfstandig wonen
MBVO activiteiten: o.a. gymnastiek, volksdansen, yoga,
nordic walking, koersballen, tai chi,
Scholing en vorming: lezingen en trainingen
Recreatief: bridgen, toneel
Signalering eenzaamheid bij ouderen

 

De Kloostertuin Hapert            Gemeenschapshuis Den Tref, Hapert
Kerkstraat 21                          
5527 EE Hapert; 0497-384174

 

Hapert

 

Lidmaatschap € 22,60 per jaar.
Cursussen en reizen worden door deelnemers zelf betaald.
Deelnemers aan andere activiteiten betalen een kleine bijdrage
van € 0,50 per keer/per activiteit.

 

H. Fleerakkers
Vestdijk 3
5527BE Hapert
0497 383460
h.fleerakkers@icloud.com

 

De klussendienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar
op tel. 0497 384174.