contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ziekenbezoekgroep Casteren

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZiekenbezoekgroepCasteren                                         

Kerkstraat 29

5529 AK Casteren

0497 682134

helene_castelijns@hotmail.com

 

De groep bezoekt de zieken en ouderen in Casteren en werkt met 6
dames.

 

Mensen die ziek zijn en ouderen.

 

De ziekenbezoekgroep brengt 3 tot 4 maal per jaar bezoek bij
zieke mensen en ouderen thuis als zij dat wensen.

 

Bij mensen thuis.

 

Casteren

 

Geen

 

H. Castelijns
Kerkstraat 29
5529 AK Casteren
0497 682134
helene_castelijns@hotmail.com