contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kookgroep Aordètig Eten Casteren

Naam organisatie

 

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatieDoelgroepActiviteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)


Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookgroep Aordètig Eten Casteren

Gemeenschapshuis Den Aord

Kerkstraat 33

5529 AK Casteren

0497-681 262(Roos Gijsbers);     0497-681 663(Den Aord)

pietenroos@chello.nl

www.denaord.nl


Kookgroep van vrijwilligers die koken voor alleenstaanden en ouderen.

 

 

Deelname staat open voor alleenstaanden en ouderen, met name
hulpbehoevenden vanaf 50 jaar.


Om de 2 weken wordt er op woensdagmiddag een diner gekookt  
voor deelnemers.

 

Gemeenschapshuis Den Aord te Casteren. Adres zie boven.

 

Casteren

 

€ 7,- per maaltijd.

 

Roos Gijsbers
Kerkstraat 1
5529 AK Casteren
0497/681262
pietenroos@chello.nl