contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Inloophuis de Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving
van de organisatie 
 

 

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen


Openingstijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kempisch Inloophuis

De Hoeksteen, Marktstraat 20

5531 AT Bladel

Telefonisch bereikbaar tijdens openingsuren: 06-14599900

info@kempischinloophuis.nl

www.kempischinloophuis.nl

 

Kempisch Inloophuis is een plek waar mensen die met kanker te maken hebben, elkaar kunnen ontmoeten. Ook de naasten en nabestaanden zijn welkom. Met Inloophuis, bedoelen we dat onze gasten laagdrempelig kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, een luisterend oor, ontspanning, afleiding, informatie en lotgenotencontact. Een open deur in een veilige, huiselijke warme sfeer, waar je je verhaal kunt delen en je zorgen kunt uitspreken met vrijwilligers en lotgenoten.Kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden.

 

Creatieve, ontspannende en actieve activiteiten. Kopje koffie met een luisterend oor.

 

Gemeenschapshuis den Tref

 

De gehele Kempen

 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de activiteiten

 

Kempisch Inloophuis
De Hoeksteen, Marktstraat 20
5531 AT Bladel
info@kempischinloophuis.nl


 

Niets moet, jij bent tenslotte de gast


Maandag en woensdag: 10.00-16.00