contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dagbesteding De Goei Kaomer

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving
van de organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goei Koamer

Den Aord, Kerkstraat 33

5529 AK Casteren

06 12654758

zorginfo@denaord.nl

www.casteren.net

 

Dagopvang/huiskamer voor kwetsbare ouderen
 

 

Kwetsbare ouderen.

 

Wekelijkse bijeenkomsten in een huiskamer-sfeer. De activiteit vindt
plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur (ook in de
vakanties).

 

Bij De Goei Kaomer in den Aord

 

Dorp Casteren

 

eigen bijdrage van € 1,50 per keer

 

Informatiepunt Zorg
Kerkstraat 33
5529 AK Casteren
06 12654758
zorginfo@denaord.nl