contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dagbesteding DeGoeiPlak

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving
van de organisatie 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeGoeiplak

Kloostertuin 2

5531 HC Bladel

0497-744018

info@degoeiplak.nl

www.degoeiplak.nl

 

Dagopvang voor kwetsbare ouderen
 

 

Kwetsbare ouderen.

 

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een open-inloop.
DeGoeiPlak is op deze dagen open van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Tussen de middag wordt er gezamenlijk gegeten. U kunt gerust
binnenlopen en een kijkje nemen. Wanneer u besluit vaste bezoeker
te worden dan volgt er een intakegesprek.

 

bij DeGoeiPlak

 

Dorp Bladel

 

eigen bijdrage voor de lunch.

 

DeGoeiPlak
Kloostertuin 2
5531 HC Bladel
0497-744018
info@degoeiplak.nl

 

Naast de "open inloop" organiseert DeGoeiPlak maandelijks een
eettafel voor haar vaste bezoekers. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals een muziekochtend, kerstdiner of soms een uitstapje.