contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Netersel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie          

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholieke Bond van Ouderen Netersel

Carolus Simplexplein 33

5534 AK  Netersel

0497 682281

p.vissers7@upcmail.nl

 

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie
van ouderen bevordert.

 

Voor alle personen van 50 jaar en ouder.

 

Organiseren van ontspanningsmiddagen
Meer Bewegen voor Ouderen(volksdans, yoga, line-dans,
zwemmen,  koersbal, fietsen
Het organiseren van lezingen

 

Gemeenschapshuis De Poel
De Hoeve 2
5534 AD Netersel
0497 682778

 

Netersel

 

Contributie lidmaatschap KBO + contributie MBvO (zwemmen,
volksdans, yoga en line-dans)

 

Piet Hems
De Blikken 14
5534 ALNetersel
0497 681786