contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgcoöperatie Hoogeloon   

Den Bogerd 29 

5528 AX Hoogeloon 

0497 681140 

info@zorgcooperatie.nl

www.zorgcooperatie.nl 

 

Burgerinitiatief om de mensen uit Hoogeloon zolang als mogelijk
in Hoogeloon te laten wonen.  
Dit dmv allerlei welzijnsactiviteiten, zorgspreekuren, 
dagbesteding in Hoogeloon en Zorgthuis.

 

Wij zijn er voornamelijk voor de ouderen uit Hoogeloon.

 

Spreekuur coördinator
Wmo-loket
Eetgroep
Dagbesteding
Uitleen rollend materieel
Inzet vrijwilligers als extra ondersteuning
Tuinonderhoud
Zorgthuis (hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en
verpleegkundige zorg ) 
Kleinschalig wonen

 

Bij mensen thuis
Op Locatie: Steunpunt Den Bogerd

 

Hoogeloon

 

Alleen de contributie en voor het eetpunt een vast bedrag
per maaltijd. 

 


Den Bogerd 29
5528 AX Hoogeloon
0497 681140
info@zorgcooperatie.nl

 

Wekelijks op maandag en donderdag van 10.30 uur tot 11.30 uur
houdt de coördinator van de Zorgcoöperatie spreekuur in het  
Steunpunt Den Bogerd.