contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Steunpunt den Bogerd

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorpen
 

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Steunpunt Den Bogerd 

Den Bogerd 29

5528 AX Hoogeloon

0497-682631

steunpunthoogeloon@live.nl

www.hoogeloon.info

 

Ontmoetingscentrum voor mensen van 55 jaar of ouder en voor 
mensen die door ziekte of handicap geen deel kunnen nemen
aan het arbeidsproces.

 

Zie omschrijving organisatie

 

Welzijnsactiviteiten en zorgdiensten zowel individueel als in 
groepsverband.

 

Steunpunt Den Bogerd

 

Hoogeloon. Deelnemers uit andere dorpen uit de gemeente 
worden echter niet uitgesloten.

 

N.v.t. Alleen bij inzet van instructeurs, begeleiders en materiaal- 
kosten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

 

Jan van Rooij 
Den Bogerd 29
5528 AX Hoogeloon
0497-682631   (prive: 0497-592011)
steunpunthoogeloon@live.nl