contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) Hoogeloon

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Hoogeloon     

p/a Driesboom 7

5528 BC Hoogeloon

0497 682247

riannebeerens@hotmail.com

 

Het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen  
en die van de leden in het bijzonder, een en ander in de meest
ruime zin van het woord.

 

Voor alle personen van 55 jaar en ouder.

 

Welzijns- en ontspanningsactiviteiten.
Ondersteunende en stimulerende diensten.
Belangenbehartiging voor de ouderen.

 

Steunpunt “Den Bogerd"
Den Bogerd 29
5528 AX Hoogeloon
0497- 682631
Bij mensen thuis

 

Hoogeloon

 

Lidmaatschap voor het kalenderjaar
Kosten voor deelname aan bepaalde activiteiten.

 


p/a Driesboom 7
5528 BC Hoogeloon
0497 682247
riannebeerens@hotmail.com