contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Informatiepunt Zorg Casteren

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

Correspondentieadres:Omschrijving van de
organisatie


Doelgroep


 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiepunt Zorg Casteren

p/a Den Aord, Kerkstraat 33

5529 AK Casteren.

06 30865417

zorginfo@denaord.nl

www.casteren.net  

Bijdragen aan de leefbaarheid van Casteren middels
signalering,  assistentie en ondersteuning bij vragen om hulp, 
informatie etc.

Onze activiteiten richten zich op alle bewoners van
Casteren,  jong en oud, al dan niet met een beperking, zowel
verstandelijk als lichamelijk. 

 

De signaleringsfunctie van het Informatiepunt Zorg is zeer
essentieel om te bepalen door het Zorgloket en de diverse
zorgaanbieders, welke hulp en ondersteuning voor de betreffende
cliënt het beste is. 
Diverse signalen komen bij ons binnen over ouderen,  waar een
mogelijke hulpvraag vandaan kan komen, wat door ons goed
gevolgd wordt. 
Indien gewenst kunnen wij de familie adviseren en het
Zorgloket in Bladel al bijtijds informeren, zodat zij op de hoogte
zijn van de komende hulpvragen, en daar ook goed op kunnen
anticiperen. 
Via regelmatige publicaties in Caskra en website en door het
organiseren van informatieve bijeenkomsten houden wij de
bewoners van Casteren op de hoogte van alle ontwikkelingen
op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen.
Tot nu toe lag het accent op ouderen, maar na de start van het
Centrum Jeugd en Gezin zal er ook meer aandacht besteed
gaan worden aan de jongeren in Casteren.

 

Gemeenschapshuis Den Aord.

 

Casteren.

 

Geen.

 

Gemeenschapshuis Den Aord                       
Kerkstraat 33,                
5529 AK Casteren  
06 30865417
zorginfo@denaord.nl

 

Het Informatiepunt Zorg was een initiatief van Dorpsraad/CLIC
en pilotproject van de gemeente Bladel.
Wij opereren al sinds 2008.  
Openingstijden: spreekuur op aanvraag, in gemeenschapshuis “Den Aord”.