contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Leergeld

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website
Omschrijving van de
organisatie


 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage


 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld                                                        

Postbus 46

5500 AA   Veldhoven

06 22556696

Voor Bladel:   lien.lavrijssen@gmail.com

www.leergeldveldhovendekempen.nl
Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen tussen 4 en 18 jaar die
in armoede leven terecht komen in een sociaal isolement . Stichting
Leergeld helpt daar waar ouders geen geld hebben voor b.v.
lidmaatschap van sportclubs, excursies, schoolkampenetc. Er wordt
maatwerk geleverd.

 

Gezinnen met minimale inkomsten en onvoldoende geld
hebben voor sociaal culturele activiteiten en schoolactiviteiten.

 

Zie omschrijving organisatie.

 

Bij mensen thuis.

 

Gemeente Bladel.

 

Elke aanvraag wordt separaat onderzocht.
Meestal is er geen eigen bijdrage nodig. Alles is maatwerk.
Naar aanleiding vanhet onderzoek dat plaatsvindt wordt
dit beoordeeld.

 


Postbus 46
5500 AA   Veldhoven
06-22556696
voor Bladel:   lien.lavrijssen@gmail.com

 

Personen blijven anoniem. Er wordt maatwerk geleverd.