contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage


 

 

Activiteiten voor externen (ketenpartners)

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg

Hogedwarsstraat 3            Postbus 243

5261 LX Vught                      5260 AE Vught

073-6899090

communicatie@novadic-kentron.nl

www.novadic-kentron.nl

 

Novadic-Kentron is de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant. We helpen iedereen die wil herstellen van problemen of een verslaving door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen. Jong of oud, ernstig verslaafd of nog helemaal niet: iedereen is welkom. Ook als er daarnaast sprake is van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, (ernstige) psychische problemen (een dubbele diagnose) of problemen met justitie. Voor iedereen hebben wij goede zorg, want iedereen verdient een Nieuwe Kans!

 

Jongeren, Volwassenen, Ouderen, Mensen met psychosociale
problemen.

 

Professionele hulp en advies bij problemen door alcohol, drugs,
gokken, gamen en andere leefstijlproblemen. Zowel gebruikers en
verslaafden zelf als mensen uit hun naaste omgeving kunnen bij ons
terecht. 

 

Voor mensen uit Bladel en omgeving: locatie Eindhoven, Dr. Poletlaan 74-76 (Groote Beek, 5626 ND Eindhoven. En verder in alle grote gemeenten in Brabant, zie www.novadic-kentron.nl

 

Zie locaties.

 

Verreweg de meeste cliënten boven de achttien jaar betalen alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Dit verplichte eigen risico verandert elk jaar: voor 2018 is dit € 385,00. U betaalt meestal dus maximaal € 385,00 voor de zorg. Cliënten onder 18 jaar betalen niets, dat doen de gemeenten.

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidsbevordering. Consultering
individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het werken met
kwetsbare mensen tegenkomen. Advisering van besturen van
vrijwilligersorganisaties.

 

Afdeling Preventie
Hogedwarsstraat 3, 5261 LX Vught
073-6899090
hulp@novadic-kentron.nl

 

maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.