contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting de Hoeksteen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting de Hoeksteen                                                 

Markstraat 20

5531 ATBladel

0497 381606

info@dehoeksteenbladel.nl

www.dehoeksteenbladel.nl

 

Organiseren van vrijetijdbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking.

 

Mensen met een verstandelijke beperking vanaf 6 jaar.

 

Organiseren van vrijetijdbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking in groepsverband.
Activiteiten worden op de behoefte van de deelnemers
afgestemd. Denk aan: knutselen, muziek sporten, darten en spellen.

 

Locatie de Hoeksteen, Markstraat 20 te Bladel
Zwemclub Zwembad de Albatros te Eersel
Eetpunt Areven te Eersel
Dansclub Duizel

 

Gemeente Bladel.

 

Tot 18 jaar per activiteit € 50,- per jaar, 
boven de 18 jaar € 75,- per activiteit per jaar.

 

Ton Hendrikx
Wegekker 16
5541 DZ Reusel
0497 642600
info@dehoeksteenbladel.nl