contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Het Kompas

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Het Kompas                                                     

Torendreef 20

5531 ET Bladel

0497 385069

www.kompasbladel.nl

 

Kompas is er voor mensen zonder betaalde baan die actief willen
zijn. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Kompas adviseert, ontwikkelt, stimuleert en begeleidt mensen
zonder betaald werk en arbeidsongeschikten in het bijzonder.

 

Mensen zonder betaalde baan die actief willen zijn.

 

Cursussen, themamiddagen, hobbyactiviteiten, doelgerichte
informatiebijeenkomsten, spreekuur, persoonlijk advies en
begeleiding.

 

Torendreef 20
5531 ET Bladel
0497 385069

 

Gemeente Bladel. (Reusel/ de Mierden, Eersel en Bergeijk)

 

afhankelijk van de cursus of activiteit

 

Stichting het Kompas
Torendreef 20
5531 ET Bladel
0497 385069
aanmelden@kompasbladel.nl

 

Het vaste inloopspreekuur voor persoonlijk advies aan mensen
in uitkeringssituaties wordt gehouden iedere donderdag van 09.30 tot 11.30 uur.