contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zorgboerderij De Hooiberg

Naam organisatieAdres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

Doelgroep
Activiteit(en)


Locaties van de activiteiten

Voor de dorp(en)

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgboerderij De Hooiberg

Ruud en Maria Meijer

Bredasebaan 18

5531 NB Bladel

0497-386558

info@zorgboerderij-bladel.nl

Wij zijn sinds 2003 actief als Zorgboerderij die samen met Stichting De Boei (later GGzE) is opgezet. Na 15 jaar fijne samenwerking, hebben we er voor gekozen om vanaf 1 juli 2018 onafhankelijk verder te gaan. Met gecertificeerde begeleiders en vrijwilligers werken we op de Zorgboerderij herstelgericht voor mensen met een psychische aandoening. Hierbij kun je denken aan mensen die last hebben van een depressie, psychoses, angstaanvallen, een bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek of andere psychische klachten.

De meeste mensen worden niet geboren met psychische klachten, maar door onverwachte gebeurtenissen in een mensenleven kun je wel tijdelijk de controle op je leven kwijtraken. Wij proberen de deelnemers te helpen om weer grip op hun leven te krijgen.
Wij richten ons daarom op wat mensen wél kunnen, zodat ze positieve ervaringen opdoen en op die manier stap voor stap weer een stuk van zichzelf terugvinden. Door samen te werken op de Zorgboerderij of bij de Voedselbank ervaren de deelnemers dat ze geen hulpvrager meer zijn, maar hulpgever. Ze krijgen een nieuwe rol. Voor sommige deelnemers geldt dat ze voor het eerst in jaren weer oprecht bedankt worden voor hun hulp, een compliment krijgen. Ze betekenen iets voor een ander, en dat voelt goed. Hierdoor halen ze weer het beste uit zichzelf naar boven.

Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers met een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden, vaak ook psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen
en/of beperkte verstandelijke vermogens. Zowel mensen wonend onder begeleiding als mensen die zelfstandig wonen kunnen bij ons terecht voor dagbesteding. Voor mensen die zelfstandig wonen bieden we tevens ambulante hulp.

Tevens bieden wij gratis dagbesteding op inloopbasis voor iedereen die op zoek is naar een nuttige en creatieve dagbesteding, een positieve ervaring door met anderen samen te werken en sociale contacten met lotgenoten wil opbouwen en onderhouden.

Wij bieden dagbesteding met verschillende activiteiten, zoals het helpen bij de Voedselbank, werken op de boerderij, werken met hout in de schuur, knutselen in de hobbyclub of werken in de sier- of moestuin. Samen met de deelnemers proberen we te achterhalen waar ze voor hun ziekte gelukkig van werden. Door daar weer mee te gaan werken, zie je dat mensen groeien. Ze worden zelfverzekerder.

Bredasebaan 18 in Bladel.
Hier vind je naast de Zorgboerderij ook ons Biologisch melkveebedrijf en de Voedselbank.

De gemeente Bladel/Reusel-De Mierden/Veldhoven/Eersel/Bergeijk/Oirschot

De diensten worden gefinancierd door de AWBZ, WMO of WLZ/zorgverzekeraar, waarbij de ondersteuning vraaggericht en in samenhang met andere partners, zoals de gemeente, ISD de Kempen en de zorgkantoren, wordt georganiseerd. Samen wordt ook bekeken of een eigen bijdrage van toepassing is.

Els Meijer


0497-386558
els@zorgboerderij-bladel.nl

U kunt vrijblijvend langskomen voor een kopje koffie.
We zijn op maandag, woensdag en vrijdag open van 9.30 tot 15.00 uur.