contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Rode Kruis de Zaligheden

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mailOmschrijving van de
organisatie  
 
Doelgroep

 

Activiteit(en)
Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorp(en)


 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij

Telefoon
e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode Kruis afdeling de Zaligheden                                              

Torendreef 22

5531 ET Bladel

0497- 384705

algemeendezaligheden@kpnmail.nl

 

Grondbeginselen:
menslievendheid; lijden van mensen voorkomen en verzachten, streven naar tolerantie, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.
onpartijdigheid; nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen geen rol.
neutraliteit; geen partij kiezend bij conflicten maar oog hebben voor de slachtoffers.
onafhankelijkheid; genomen beslissingen zijn altijd onafhankelijk van de regering om altijd volgens de grondbeginselen te kunnen werken.
vrijwilligheid; er wordt gewerkt met en door vrijwilligers om zo op geen enkele manier winst te maken of voordeel te behalen
eenheid; in ieder land kan maar EEN Rode Kruis of Halve Maan vereniging zijn en deze is werkzaam in dat land.
algemeenheid; het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie.
Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.
 

Alle burgers ter bevordering van zelfredzaamheid.

 

Het Rode Kruis is bekend door de hulp die wereldwijd geboden wordt aan mensen in noodsituaties. Het Rode Kruis doet echter veel meer en is dichterbij dan u denkt!

We organiseren en ondersteunen, waar mogelijk, buurtgroepen waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en de sociale contacten tot de belangrijkste ingredienten behoren.
Het aanbieden van themagerichte onderwerpen in relatie met bevorderen zelfredzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten.
We zijn in enkele kernen (Hulsel en Lage Mierde) gestart met het project "Samen Koken en Eten" met een kleine groep mensen en dit wordt verder uitgebreid naar, zo mogelijk, alle kernen.
Deelnemers stellen zelf, met begeleiding van een vrijwilliger, het menu samen, doen inkopen, koken samen, leren veilig omgaan met diverse huishoudelijke apparaten met gezond koken als resultaat.
Het aanbieden van een High Tea en activiteiten in het kader van Serious Request worden mogelijk gemaakt door de samenwerking met en inzet van de maatscahppelijke stagiaires en het Pius X-college.
Jaarlijks is er een vakantieweek voor diegene die er graag even tussenuit willen. Deze vakantie wordt compleet verzorgd en is in de directe omgeving.
Leeftijd van mensen is voor ons niet belangrijk, wel wat uw interesses zijn en de vraag voor ondersteuning hierbij. 
Samenwerken met andere organisaties is nodig om samen te komen tot een breed scala aan mogelijkheden voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Er staat een grote groep enthousiaste vrijwilligers voor u klaar om u daarbij te helpen.

Samenspraak is ook een van onze activiteiten. Zie infokaart Samenspraak.

 

Bladel: Rode Kruisgebouw
Meerdere locaties in de Kempen

 

 

Het werkterrein van het Rode Kruis afdeling De Zaligheden omvat de gemeentes Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk.

 

Geen

 

Elly Schilders
Bestuurslid zelfredzaamheid
0497-384705 of 06 13684609
algemeendezaligheden@kpnmail.nl