contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel                               

Postbus 11

5530 AA Bladel

0497 361636

vluchtelingenhulp.bladel@gmail.com

 

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel geeft ondersteuning en
begeleiding aan mensen van hun doelgroep. De begeleiding en
ondersteuning is intensief en op maat; elke vluchteling is een ander
mens met een eigen culturele achtergrond, karakter, capaciteiten
levensverhaal. Aan de ondersteuning en begeleiding ligt
methodisch handelen ten grondslag; via geleidelijke afbouw naar
volledig loslaten.

 

Allochtonen, vluchtelingen, nieuwkomers.

 

Begeleiden van de doelgroepen zodat zij zelfstandig kunnen
functioneren in de samenleving.

 

Gemeentehuis Bladel, Markt 21
Bij mensen thuis

 

Gemeente Bladel

 

Geen

 

K Boukhanissa
p.a. Markt 21
5531 BC Bladel
0497 361636
vluchtelingenhulp.bladel@gmail.com