contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Platform Gehandicapten Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

Doelgroep
Activiteit(en)Locaties van de activiteiten


Voor de dorp(en
)


Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Platform Gehandicapten Bladel                      

Heuvel 5 B

5528 NH Hoogeloon

0497-682049, 06-27271286 

info@mindermobiel.nl

www.gehandicaptenplatformbladel.nl

 

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de
integratie in de samenleving van mensen met een handicap.
Vanuit deze doelstelling stelt de stichting zich tot taak de
communicatie tussen mensen met een handicap onderling
en met de inwoners van de gemeente Bladel en daarbuiten
te bevorderen. De stichting ziet het als haar taak het beleid
te toetsen op gelijkwaardig effect voor mensen met en
zonder handicap.
Wat wil het platform?
Ze wil hiervoor een overlegstructuur opbouwen met de
en samenwerking tot stand brengen met organisaties van en voor mensen met een handicap. Een actieve en positieve inbreng van alle betrokkenen is daarbij van belang.
De aandacht van de stichting richt zich op een aantal terreinen:
1. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van
  gebouwen en voorzieningen
2. Wonen en huisvesting
3. Verkeer, vervoer en veiligheid
4. Sport en recreatie
5. Onderwijs en vorming
6. Arbeid en alternatieven voor arbeid


Voor allen die moeite hebben met bereikbaarheid,
toegankelijkheid m.b.t. alle facetten van en in de
samenleving. 


Onderzoek doen naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid van openbare gebouwen, winkels en
woningen.
Het stimuleren dat aanpasbaar en bezoekbaar wordt
gebouwd en verbouwd.
Er aan mee werken dat mensen met een handicap zich binnen hun mogelijkheden, veilig op straat kunnen begeven.
Het bevorderen van overleg tussen diverse belangen-organisaties.
Het adviseren van het gemeentebestuur en andere
organisaties.


Vergaderruimtes RSZK en Den Herd te Bladel


Gemeente Bladel


Geen

 

Voorzitter de Cees Staps
Planetenlaan 24
5527 CJ Hapert

info@mindermobiel.nl