contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zorgloket Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

 

Aanmelden bij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgloket Bladel 

Gemeentehuis Bladel, (Markt 21)

5531 BCBladel

0497-361636

Bladel : info@bladel.nl

www.bladel.nl

Inwoners van Hoogeloon kunnen ook terecht bij

Den Bogerd 29 Hoogeloon (in Steunpunt D'n Bogerd)

0497-681140

info@zorgcooperatie.nl

www.zorgcooperatie.nl

Inwoners van Hapert kunnen ook terecht bij

Kerkstraat 21 Hapert (in Steunpunt De Kloostertuin)

040-8806306

 

In het Zorgloket kunnen inwoners van Bladel terecht met alle vragen
over en aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning. Bij de
beoordeling van aanvragen wordt eerst gekeken wat iemand zelf nog
kan. Vervolgens wordt gekeken waar zijn/haar omgeving (familie) bij
kan helpen en pas in laatste instantie wordt de mogelijkheid van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) overwogen.

 

Alle burgers van de gemeente Bladel

 

Informatie en advies.
Aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Bij mensen thuis, op locatie.

 

Gemeente Bladel

 

Bij sommige Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage/eigen
aandeel.

 

Op verzoek informatiebijeenkomsten over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en De Kanteling.    
Consultering individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het
werken met kwetsbare mensen tegenkomen.

 

Zie adres gegevens hierboven