contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vrijwillige Thuiszorg de Kempen en Waalre

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie


 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige Thuiszorg De Kempen en Waalre

Eikenburg 2

5521 HZ Eersel

0497 514746

info@welzijndekempen.nl

www.welzijndekempen.nl

 

De geschoolde vrijwilligers worden, in principe, ingezet ter
ontlasting van de mantelzorger van chronisch zieken,
lichamelijke gehandicapten en dementerenden.  
Ook terminale patiënten horen bij de doelgroep van de VTK. 
De vrijwilliger neemt voor een dagdeel de zorg over van de
mantelzorger zodat deze tijd heeft voor eigen hobby’s en sociale
contacten. In sommige gevallen wordt ook een vrijwilliger ingezet
bij alleenwonenden.
In terminale situaties worden andere afspraken gemaakt.

 

Mantelzorgers van mensen met een chronische ziekte, die lijden aan
dementie en van mensen in een terminale fase.

 

Aanwezigheidshulp ter vervanging van de mantelzorg. 
Mogelijk activiteiten ondernemen met de zorgvrager waar de
mantelzorger niet aan toekomt. 
In terminale situaties ingezet worden om het aanwezigheidsrooster compleet te maken.


Bij mensen thuis.

 

Gemeente Bladel.

 

Geen.

 

Maria Heesterbeek en Ivonne Megens
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514746
info@welzijndekempen.nl